GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KÌ THI OLYMPIC TIẾNG ANH CÁC CẤP

Logo EO3

Olympic tiếng Anh là cuộc thi được tổ chức ở hầu hết các nước mà tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ nhằm khuyến khích học sinh học tốt tiếng Anh trong bối cảnh tiếng Anh đang trở thành ngôn ngữ thông dụng nhất thế giới. Tại Việt Nam, kể từ khi được khởi […]