Olympic Tiếng Anh Tiểu học 2017: Các câu hỏi thường gặp

Ông Gavan Iacono – Tổng Giám đốc Language Link Việt Nam cho biết những thí sinh đạt giải sẽ là thí sinh giỏi tiếng Anh toàn diện.

1. Xin BTC cho biết điều kiện đăng ký dự thi của thí sinh? Theo quy chế của cuộc thi được ban hành, các học sinh đang học lớp 5, năm học 2016 – 2017 có đủ các điều kiện sau sẽ được đăng ký tham dự: – Học sinh giỏi môn Tiếng Anh ở […]

Olympic Tiếng Anh Tiểu học 2016: Các câu hỏi thường gặp

1. Xin BTC cho biết điều kiện đăng ký dự thi của thí sinh? Theo quy chế của cuộc thi được ban hành, các học sinh đang học lớp 5, năm học 2015 – 2016 có đủ các điều kiện sau sẽ được đăng ký tham dự: - Học sinh giỏi môn Tiếng Anh ở lớp 4 […]

Giải đáp thắc mắc Olympic Tiếng Anh THCS lần thứ 6 năm học 2016

Câu hỏi: 1. Em không có đủ điều kiện điểm số để tham gia cuộc thi. Tuy nhiên, đó là do yếu tố may mắn, ngay cả giáo viên cũng công nhận khả năng Anh văn của em. Vậy em có thể đăng ký tham gia thi hay không? Trả lời: Theo quy chế của […]

Giải đáp thắc mắc Olympic Tiếng Anh THPT 2015

Giải đáp thắc mắc Olympic Tiếng Anh THPT 2015 1. Xin BTC cho biết cách thức đăng ký tham gia cuộc thi? Học sinh có đủ điều kiện tham dự cuộc thi sẽ đăng ký danh sách theo hướng dẫn cụ thể của Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã về […]

Giải đáp thắc mắc Olympic Tiếng Anh THCS 2015

59-esta-perdu

Câu hỏi: 1. Em không có đủ điều kiện điểm số để tham gia cuộc thi. Tuy nhiên, đó là do yếu tố may mắn, ngay cả giáo viên cũng công nhận khả năng Anh văn của em. Vậy em có thể đăng ký tham gia thi hay không? Trả lời: Theo quy chế của […]

Olympic tiếng Anh Tiểu học 2014: Các câu hỏi thường gặp

man-with-questions

1. Xin BTC cho biết điều kiện đăng ký dự thi của thí sinh? Theo quy chế của cuộc thi được ban hành, các học sinh đang học lớp 5, năm học 2013 – 2014 có đủ các điều kiện sau sẽ được đăng ký tham dự: - Học sinh giỏi môn Tiếng Anh ở lớp 4 […]