Thể lệ cuộc thi Olympic Tiếng anh dành cho học sinh THCS Tp. Hà Nội năm học 2013-2014

anh-45-540x358

I.      ĐƠN VỊ TỔ CHỨC: Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hà Nội II.    ĐƠN VỊ PHÁT ĐỘNG: Language Link Việt Nam III.   MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Mục đích -  Hưởng ứng Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ […]