Olympic tiếng Anh Tiểu học 2013: Sơ đồ khu vực thi vòng chung khảo

Ngày 26/04/2013, vòng chung khảo Olympic tiếng Anh dành cho học sinh Tiểu Học(EO1) toàn Tp. Hà Nội sẽ diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Cách mạng 25 Tôn Đản.
Sơ đồ Khu vực thi: