Công văn phát động tổ chức Olympic Tiếng Anh Tiểu học, THCS TP. Hà Nội năm học 2023-2024

Được sự cho phép của Sở Giáo dục & Đào tạo Tp. Hà Nội, Tổ chức giáo dục Language Link Việt Nam tiếp tục tổ chức Kỳ thi Olympic Tiếng Anh dành cho học sinh Tiểu học, Trung học...