VTV phỏng vấn về kỳ thi Olympic tiếng Anh Tiểu học Tp. Hà Nội 2015

[su_youtube_advanced url=”https://youtu.be/Qt6ehCQVZVo” height=”420″ controls=”yes” autohide=”yes” showinfo=”no” modestbranding=”yes”]