Hướng dẫn phúc khảo kết quả thi vòng sơ khảo kỳ thi Olympic Tiếng Anh THCS TP. Hà Nội năm học 2023 – 2024

Ban tổ chức kỳ thi Olympic Tiếng Anh THCS Tp. Hà Nội năm học 2023 – 2024 xin thông báo quy trình phúc khảo bài thi vòng sơ khảo ngày 14/01/2024 như sau:

  • Bước 1: Thí sinh làm đơn xin phúc khảo với đầy đủ thông tin theo yêu cầu tại văn bản sau đây, ký và ghi đầy đủ họ tên.
  • Bước 2: Thí sinh xin xác nhận của Hiệu trưởng/Ban giám hiệu nhà trường.
  • Bước 3: Gửi văn bản scan có đầy đủ chữ ký, dấu hoặc bản in về BTC theo email contact@olympictienganh.edu.vn.

Thí sinh lưu ý: Hạn nộp đơn phúc khảo tính từ ngày công bố kết quả đến trước 17h00 ngày 07/02/2024.

BTC sẽ tổng hợp đơn phúc khảo và báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội và thực hiện chấm phúc khảo từ ngày 19/02/2024 – 23/02/2024.
Kết quả chấm phúc khảo dự kiến được công bố trong thời gian từ 26/02/2024 – 29/02/2024.

Xem mẫu văn bản chấm phúc khảo tại đây ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI-Olympic Tieng Anh THCS