Một số nội dung ngữ pháp tiếng Anh toàn diện cho học sinh từ 6-10 tuổi

Tiếng Anh được đánh giá là một ngôn ngữ tương đối dễ học và tiếp xúc với học sinh tại Việt Nam. Do cùng hệ chữ cái Latinh và đa số chữ cái tương đồng với bảng chữ cái tiếng Việt, người Việt không quá khó khăn trong quá trình học tập ngôn ngữ này. Tuy nhiên, việc học tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Anh toàn diện đã được các bậc cha mẹ chú trọng và tập trung, đặc biệt với con trẻ ở độ tuổi tiểu học. Trong bài viết dưới đây, Language Link Academic sẽ cung cấp một số nội dung ngữ pháp tiếng Anh toàn diện, giúp phụ huynh dễ dàng và thuận lợi hơn trong quá trình hướng dẫn trẻ học tiếng Anh.

Phụ huynh có thể lưu ý cho con trẻ một số nội dung ngữ pháp tiếng Anh toàn diện quan trọng
Phụ huynh có thể lưu ý cho con trẻ một số nội dung ngữ pháp tiếng Anh toàn diện quan trọng

1. Ngữ pháp toàn diện về danh từ số ít – số nhiều

Trong tiếng Anh, danh từ có thể tồn tại ở dạng số ít và số nhiều. Danh từ số ít là danh từ đếm được với số lượng là 1 hoặc danh từ không đếm được. Danh từ số nhiều là danh từ có số lượng từ 2 trở lên.

Cách chuyển danh từ số ít thành danh từ số nhiều:

 • Cách chuyển sang danh từ số nhiều đơn giản nhất là thêm “s” vào sau danh từ đó:

Ví dụ: cup => cups, wall => walls, floor => floors, flower => flowers

 • Nếu danh từ kết thúc bằng “o, x, s, z, ch, sh”, thêm “es” vào sau danh từ đó:

Ví dụ: box => boxes, tax => taxes, watch => watches

 • Nếu danh từ kết thúc bằng “f/fe”, bỏ “f/fe” và thêm “ves” vào sau danh từ đó:

Ví dụ: wife => wives, calf => caves, …

 • Một số danh từ có quy tắc chuyển đổi đặc biệt:

Ví dụ:  child => children, woman => women, man => men, mouse => mice,…

 • Các danh từ có dạng số ít và số nhiều tương tự nhau:

Ví dụ: sheep => sheep, deer => deer, series => series, fish => fish,…

2. Các từ để hỏi phổ biến trong tiếng Anh

Từ để hỏi là thành phần bắt buộc cần thiết phải có trong câu hỏi. Cấu trúc của một câu hỏi thông thường:

Từ để hỏi + Trợ động từ/động từ to-be + Chủ ngữ + Động từ chính (nguyên thể) + ….?

Ví dụ: Where do you live?/ What is your name?

Bảng dưới đây liệt kê một số từ để hỏi thông dụng, thường xuyên được sử dụng trong giao tiếp tiếng Anh.

Từ để hỏiCách sử dụngVí dụ
 

1. Who

 

Dùng để hỏi về ngườiWho is your teacher?
2. What 

Dùng để hỏi về tên/sự vật/ hiện tượng… nào đó

 

What is the first step?
3. What time

 

Hỏi về thời gian cụ thể What time do you go to school?
 

4. What color

 

 

Dùng để hỏi về màu sắc

What color is your hair?
5. Why 

Dùng để hỏi về lý do hay nguyên nhân

 

 

Why are these people so noisy?
6. When

 

Dùng để hỏi về thời gian chung chung (ngày tháng, buổi trong ngày,…)When do you want to visit France)
8. Where

 

Dùng để hỏi vị trí/ địa điểm

 

Where is your hometown?
9. How

 

Dùng để hỏi về đặc điểm/tính chất/phương tiện

 

How do you go to school?
10. How old

 

Dùng để hỏi về tuổi tác

 

How old is your brother?
11. How much

 

Hỏi giá cả/ số lượng không đếm được

 

How much does this pen cost?
12. How many

 

Dùng để hỏi số lượng đếm được

 

How many people are there in the hall?
Một số từ để hỏi trong tiếng Anh được sử dụng phổ biến trong giao tiếp hàng ngày
Một số từ để hỏi trong tiếng Anh được sử dụng phổ biến trong giao tiếp hàng ngày

3. Kiến thức ngữ pháp toàn diện về thì tương lai đơn và tương lai gần 

Tương lai đơn và tương lai gần là hai thì thường bị nhầm lẫn, đặc biệt với người không sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ.

Thì tương lai đơn (Simple future tense) được sử dụng với các quyết định tự phát tại thời điểm nói, không có kế hoạch hay dự định từ trước. Trong đó, thì tương lai gần (Near future tense) lại được dùng để diễn tả một kế hoạch, dự định cụ thể trong tương lai, đã được sắp xếp trong quá khứ.

Công thức:

 • Thì tương lai đơn: S + will + V(nguyên thể).

Ví dụ: The phone is ringing. I will answer it.

 • Thì tương lai gần: S + to be + going + to + V(nguyên thể).

Ví dụ: I am going to visit my grandparents in June.

Cách sử dụng:

Với thì tương lai đơn:

 • Diễn tả hành động được quyết định ngay tại thời điểm nói
 • Diễn tả một dự đoán không có căn cứ

Với thì tương lai gần:

 • Diễn tả một dự định, kế hoạch đã được sắp xếp trong quá khứ
 • Diễn tả một dự đoán có căn cứ, dấu hiệu cụ thể

Dấu hiệu nhận biết

Với thì tương lai đơn:

 • Các từ chỉ thời gian trong tương lai: tomorrow, next + thời gian (next day, next week, next month,…)
 • Các từ chỉ quan điểm, suy nghĩ: I think/believe/suppose….

Với thì tương lai gần:

 • Tương tự với thì tương lai đơn, dấu hiệu nhận biết của thì này cũng là các trạng từ chỉ thời gian trong tương lai
 • Ngoài ra, bạn có thể dựa vào nghĩa của câu để phán đoán xem hành động đó đã được lên kế hoạch từ trước hay chưa, hoặc dự đoán dựa vào dấu hiệu hay căn cứ nào.
Các kiến thức ngữ pháp là nền tảng quan trọng để phát triển tiếng Anh toàn diện cho con trẻ sau này
Các kiến thức ngữ pháp là nền tảng quan trọng để phát triển tiếng Anh toàn diện cho con trẻ sau này

Đọc thêm:

Với một số chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh toàn diện quan trọng được tổng hợp trên đây, hy vọng phụ huynh có thể giúp con trẻ ôn tập ngữ pháp tiếng Anh nói riêng và các kỹ năng tiếng Anh toàn diện nói chung một cách hiệu quả nhất.