Chương trình học tiếng Anh tiểu học với các nội dung “chuẩn chỉnh”

Với trẻ ở độ tuổi tiểu học, quá trình học tiếng Anh không đơn thuần là việc làm quen hay tiếp xúc với một ngôn ngữ mới. Đây là giai đoạn bắt đầu chương trình học phổ thông của Bộ Giáo dục với các nội dung và kiến thức được xây dựng một cách có hệ thống. Do đó, để đảm bảo quá trình học tiếng Anh của trẻ diễn ra hiệu quả nhất, các bậc phụ huynh nên tham khảo nhiều tài liệu, phương pháp học tập cũng như nội dung chính của chương trình học tiếng Anh tiểu học cho trẻ.

Chương trình tiếng Anh tiểu học bao gồm các nội dung căn bản nhất trong hệ thống kiến thức tiếng Anh phổ thông
Chương trình tiếng Anh tiểu học bao gồm các nội dung căn bản nhất trong hệ thống kiến thức tiếng Anh phổ thông

1. Các kiến thức cơ bản học sinh cần nắm được trong chương trình học tiếng Anh tiểu học

Yêu cầu chung về kiến thức học sinh tiểu học trong giai đoạn này là nắm được những nội dung nền tảng và cơ bản nhất, vận dụng tiếng Anh hiệu quả trong giao tiếp và các tình huống hàng ngày. Cụ thể, phụ huynh cần lưu ý những đầu mục nội dung chính sau đây:

Về ngữ âm: 

 • Có thể phát âm các nguyên âm, phụ âm trong bảng phiên âm tiếng Anh IPA
 • Nói đúng trọng âm của từ, ngữ điệu của câu, 
 • Đặc biệt, có khả năng phát âm những âm khó hoặc không có trong tiếng Việt.

Về từ vựng: 

 • Học sinh cần xây dựng một lượng vốn từ nhất định (450 – 500 từ). Trong đó:

Lớp 3: 120-140 từ.

Lớp 4: 140-160 từ.

Lớp 5: 180-200 từ.

 • Với từ loại, học sinh tiểu học cần ghi nhớ một số nội dung như sau:

Động từ: Các động từ chỉ hoạt động liên quan đến học tập, sinh hoạt hàng ngày, vui chơi giải trí,…

Danh từ: Các danh từ chỉ người, con vật, đồ vật, địa điểm, thời gian, số đếm, danh từ số ít/ số nhiều, danh từ đếm được/không đếm được,…

Về ngữ pháp:

 • Phân biệt được cách dùng đại từ nhân xưng, chỉ định, nghi vấn.
 • Các trạng từ chỉ thời gian, địa điểm, cách thức, tần suất.
 • Các giới từ thời hạn, địa điểm…
 • Sử dụng luân phiên các câu đơn và câu ghép cơ bản, đơn giản.
 • Nắm vững nội dung liên quan đến câu mệnh lệnh.

Về kiến thức chung:

Thông qua các bài học tiếng Anh trong chương trình học, học sinh có thể mở rộng một số nội dung kiến thức như: tên một số quốc gia, thành phố lớn trên thế giới, biểu tượng văn hóa của những địa danh nổi tiếng,…

Trong quá trình học tiếng Anh, học sinh tiểu học có thể mở rộng kiến thức về nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống
Trong quá trình học tiếng Anh, học sinh tiểu học có thể mở rộng kiến thức về nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống

2. Phân bổ nội dung chương trình học lớp 3 – lớp 4 – lớp 5

Lớp 3:

 • Thì hiện tại đơn giản, cách chia động từ của thì hiện tại đơn, cấu trúc “This is/That is”, “Let’s”, “There is/There are”
 • Động từ khuyết thiếu: “may”
 • Các đại từ nhân xưng chính trong chương trình học tiếng Anh: I, You, He, She, It, We, They
 • Các tính từ sở hữu chính trong chương trình học tiếng Anh: my, your, his, her, its, our, their
 • Danh từ số ít và danh từ số nhiều
 • Các từ chỉ định lượng: a lot, many, much
 • Cách sử dụng mạo từ: a, an, the
 • Giới từ chỉ địa điểm: on, in, at

Lớp 4

 • Một số từ để hỏi quen thuộc: where…from, when, what time, what color, why, how much.
 • Động từ khuyết thiếu: can
 • Danh từ về quốc gia, thành phố, đồ dùng trong lớp học, các ngày trong tuần, đồ ăn, nước uống, nghề nghiệp, quần áo, động vật, hoa, số đếm từ 11- 50
 • Các tính từ miêu tả cảm giác và trạng thái của con người
 • Giới từ chỉ thời gian: on, in, a

Lớp 5

 • Làm quen với thì hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn, ôn tập thì hiện tại đơn
 • Một số từ để hỏi quen thuộc: what, when, how, what’s the matter
 • Động từ khuyết thiếu: should, could, would
 • Danh từ về quốc tịch, ngày tháng, nghề nghiệp, trò chơi, phương tiện giao thông, bộ phận cơ thể, các mùa trong năm, số đếm từ 51 – 100, số thứ tự
 • Các tính từ miêu tả thời tiết, trạng thái sức khỏe của con người
 • Trạng từ chỉ cách thức: fast, hard, well,… và tần suất: often, never,…
 • Các từ chỉ thời gian trong quá khứ và tương lai: last week, last month, yesterday, next week, next year, tommorrow,…
Các nội dung cụ thể trong từng bậc học đều mang tính bổ sung và nâng cao kiến thức tiếng Anh cho trẻ
Các nội dung cụ thể trong từng bậc học đều mang tính bổ sung và nâng cao kiến thức tiếng Anh cho trẻ

 Đọc thêm:

Mỗi bậc học trong chương trình học tiếng Anh tiểu học đều chú trọng cung cấp các nội dung kiến thức nền tảng cho học sinh. Nhờ đó, con trẻ ở lứa tuổi này có thể xây dựng lớp nền tiếng Anh cơ bản và vững chắc cho giai đoạn học tập sau này.